MISP2: dokumentatsioon ja juhendid

Eesti keelsed:

MISP2: kasutusjuhend tavakasutajale

MISP2: kasutusjuhend haldurile

MISP2: paigaldusjuhend Ubuntu 18.04

MISP2: Ubuntu 16.04 pealt varundamine ja 18.04 versioonile taastamine

MISP2: lisamoodulite paigaldus- ja seadistusjuhend Ubuntu 16.04

MISP2: kompleksteenuse koostamise lühijuhend

MISP2: programsete päringute kasutamine

In English:

MISP2: User Guide

MISP2: Manager's Guide

MISP2: Installation and Configuration Guide Ubuntu 18.04